Saç Ekimindeki Teknolojik Gelişmeler

Pin It

fue saç ekimiTüm dünyada yaygınlaşan saç ekimi, saç kökü nakli FUE ve FUT yöntemleriyle gerçekleştirilmekte ve oldukça doğal görünümler kazanılmaktadır.

1. FUE ( Foliküler Ünite Ekstraksiyonu ) Yöntemi: Saç köklerinin verici alandan teker teker alındığı ve ekime hazır hale getirildiği yöntemdir. Saç ekiminde en fazla tercih edilen yöntemdir.

2. FUT (Foliküler Ünite Transplantasyonu ) Yöntemi: Bu yöntem de ise saç köklerinin bir şerit halinde verici alandan alınıp, birer birer ayrıldığı ve ekime hazır hale getirildiği yöntemdir.

Verici alanda gözle görülür bir iz bırakmadığı için FUE yönteminin kullanılması son yıllarda daha yaygın hale gelmiştir. Fakat FUE yöntemi, uygulanmasının olanaksız olduğu kişilerde FUT yöntemi, önemini hala korumaktadır. Saç ekiminde en önemli kıstas, sonucun doğal görünmesidir. Doğal görünmeden kasıt saçın görülmesidir. Saçın görülmesi yani doğal sonuç için büyütücü ve mikroskopla çalışılmalıdır. Saç ekimi için kullanılan aletlerin mikrometrik olması ve titizlik içine hazırlanması gerekir. Saç ekiminde Açılan kanalların iz bırakmaması için bu şarttır ve en önemli kurallardandır.

Doğal sonuç için önemli olan bir diğer konu ise saç kökü yönlerinin doğru açılarla yerleştirilmesidir. Bugün mikroskop ve büyütücüler kullanılarak santimetre kare başına 40–90 foliküler ünite yerleştirilen ve saç kökü kanallarının yönlerinin doğru belirlendiği bir saç ekimi girişimi doğru bir plastik cerrahın elinde iyi bir takımla çalışıldığında en verimli sonucu vermektedir. Saç köklerinin tam verimle kullanılması başarılı saç nakli için gerekli bir koşuldur.

Yukarıda bahsi geçen foliküler ünite birden fazla saç kökünün oluşturduğu saç demetidir. Bu demetler üç boyutlu mikroskop altında ayırt edilebilir. Saç nakli sonucunun hem daha doğal hem de daha verimli olması anatomik bütünlüğü olan bir yapıya bağlıdır.

Print Friendly